این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


ریاست جمهوری
سازمان اداری و استخدامی کشور

    مجوز مرکز آموزش مدیریت دولتی

محل برگزاری کنفرانس
تالار ایوان شمس

اعطای گواهی نامه بین المللی به تمامی شرکت کنندگانعضویت در کانال تلگرام کنفرانس

صفحه اصلی > شورای سیاست گذاری
.: شورای سیاست گذاری

اعضای شورای سیاست گذاری

دکتر هادی شیرزاد دکتر هادی شیرزاد
                          رئیس پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، رئیس شورا
دکتر عزیزاله جعفری دکتر عزیزاله جعفری 
                        
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر هادی همتیان دکتر هادی همتیان
                      
  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر هدایت سیاح البرزی
                         عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی